Riksrevisjonens ledelse

Riksrevisjonen ledes av et kollegium med fem medlemmer. De har alle tittelen riksrevisor og er valgt av Stortinget. Revisjonsråden er vår øverste administrative leder.

Publisert 13.12.2018

Valg av kollegiemedlemmer skjer hvert fjerde år, i etterkant av et stortingsvalg. Stortinget velger både medlemmene til kollegiet og hvem som skal lede det. 

Riksrevisor

Per-Kristian Foss er riksrevisor. Han leder kollegiet og er Riksrevisjonens daglige leder. 

Per-KristianFoss.png

Riksrevisors hovedoppgaver

 • Sørge for at Riksrevisjonen gjennomfører samfunnsoppdraget på best mulig måte
 • Lede Riksrevisjonens kollegium (styre)
 • Representere Riksrevisjonen utad

Foss har vært riksrevisor siden 1. januar 2014. Han ble gjenvalgt etter stortingsvalget i 2017.  

Om Foss

Foss har en lang politisk karriere bak seg før han ble riksrevisor.

Han var stortingsrepresentant for Høyre fra 1981 til 2013. I perioden 1989─1993 ledet han finanskomiteen, og i perioden 2009─2013 var han Stortingets andre visepresident.

Fra 2001─2005 var Foss finansminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Se Foss´ biografi på stortinget.no

Kollegiet

Kollegiet fungerer som Riksrevisjonens styre. De bestemmer hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre og behandler revisjonsrapportene før de legges frem for Stortinget.

Stortinget velger medlemmer til kollegiet hvert fjerde år, i etterkant av et stortingsvalg. Sammensetningen av kollegiet reflekterer den politiske sammensetningen på Stortinget, men medlemmene skal ikke fremme partipolitikk i sitt embete som riksrevisor.

I perioden 1. januar 2018 ─ 31. desember 2021 er disse medlemmer av kollegiet:

 • Per-Kristian Foss (H), leder
 • Helga Pedersen (Ap), nestleder
 • Gunn Karin Gjul (Ap)
 • Arve Lønnum (FrP)
 • Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Kollegiet.jpg

Kollegiets hovedoppgaver

 • Bestemme hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre
 • Behandle revisjonsrapporter og vurdere alvorlighetsgraden før rapportene legges frem for Stortinget
 • Vedta strategiske planer og budsjett
 • Behandle spørsmål av prinsipiell betydning, som habilitetsspørsmål

Før en revisjonsrapport oversendes til Stortinget behandler kollegiet saken to ganger for å kvalitetssikre revisjonsresultatene.

Kollegiet tar såkalte flertallsbeslutninger, som betyr at et flertall må være enige for at en sak skal bli vedtatt.

Revisjonsråden

Revisjonsråden er Riksrevisjonens øverste administrative og faglige leder. Jens Arild Gunvaldsen har vært revisjonsråd siden 15. mai 2016.

JensGunvaldsen.png

Revisjonsrådens hovedoppgaver 

 • Bistå riksrevisor i den daglige ledelsen
 • Følge opp at organisasjonen jobber i tråd med vedtatte strategier og budsjett
 • Lede den administrative ledergruppen
 • Sekretær for kollegiet

Bilder av ledelsen

Du kan laste ned bilder av ledelsen hvis du trenger det. Oppgi kilden når du bruker bilder fra oss: Riksrevisjonen / Ilja Hendel

Riksrevisjonen på Flickr