Riksrevisjonens ledelse

Riksrevisjonen ledes av et kollegium med fem medlemmer. De har alle tittelen riksrevisor og er valgt av Stortinget. Revisjonsråden er vår øverste administrative leder.

Valg av kollegiemedlemmer skjer hvert fjerde år, i etterkant av et stortingsvalg. Stortinget velger både medlemmene til kollegiet og hvem som skal lede det. 

Riksrevisor

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er riksrevisor. Han leder kollegiet og er Riksrevisjonens daglige leder. 

Riksrevisor-Karl-Eirik-Schjøtt-Pedersen.png

Riksrevisors hovedoppgaver

 • Sørge for at Riksrevisjonen gjennomfører samfunnsoppdraget på best mulig måte
 • Lede Riksrevisjonens kollegium (styre)
 • Representere Riksrevisjonen utad

Schjøtt-Pedersen har vært riksrevisor siden 1. januar 2022. Han ble valgt av Stortinget etter valget i 2021.  

Om Schjøtt-Pedersen

Schjøtt-Pedersen kommer fra stillingen som partner i konsulentselskapet Menon Economics. Fra 2015 til 2020 var han direktør for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Schjøtt-Pedersen har en lang politisk karriere bak seg: 

Schjøtt-Pedersen var valgt inn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1981 til 2009. I perioden 1993─1996 ledet han finanskomiteen.

Schjøtt-Pedersen har hatt flere posisjoner i regjering: 

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 25.10.1996 ─ 17.10.1997
 • Statsråd, Finansdepartementet, 17.03.2000 ─ 19.10.2001
 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 01.12.2006 ─ 20.10.2009
 • Statsråd, Statsministerens kontor, 20.10.2009 ─ 16.10.2013

Se Schjøtt-Pedersens biografi på stortinget.no.

Schjøtt-Pedersen var også nestleder i kollegiet vårt 2014─2017.

Kollegiet

Kollegiet er Riksrevisjonens overste organ. De bestemmer hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre og behandler revisjonsrapportene før de legges frem for Stortinget.

Stortinget velger medlemmer til kollegiet hvert fjerde år, i etterkant av et stortingsvalg. Sammensetningen av kollegiet reflekterer den politiske sammensetningen på Stortinget, men medlemmene skal ikke fremme partipolitikk i sitt embete som riksrevisor.

I perioden 1. januar 2022 ─ 31. desember 2025 er disse medlemmer av kollegiet:

 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A), leder

 • Tom-Christer Nilsen (H), nestleder

 • Helga Pedersen (A)

 • Anne Tingelstad Wøien (SP)

 • Arve Lønnum (FRP)

Riksrevisjonens-kollegium-(2).png

Kollegiets hovedoppgaver

 • Bestemme hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre
 • Behandle revisjonsrapporter og vurdere alvorlighetsgraden før rapportene legges frem for Stortinget
 • Vedta strategiske planer og budsjett
 • Behandle spørsmål av prinsipiell betydning, som habilitetsspørsmål

Før en revisjonsrapport oversendes til Stortinget behandler kollegiet saken to ganger for å kvalitetssikre revisjonsresultatene.

Kollegiet tar såkalte flertallsbeslutninger, som betyr at et flertall må være enige for at en sak skal bli vedtatt.

Revisjonsråden

Revisjonsråden er Riksrevisjonens administrative og faglige leder. Jens Arild Gunvaldsen har vært revisjonsråd siden 15. mai 2016.

Revisjonsråd-Jens-Gunvaldsen.png

Revisjonsrådens hovedoppgaver 

 • Bistå riksrevisor i den daglige ledelsen
 • Følge opp at organisasjonen jobber i tråd med vedtatte strategier og budsjett
 • Lede den administrative ledergruppen
 • Sekretær for kollegiet

Bilder av ledelsen

Du kan laste ned bilder av ledelsen hvis du trenger det. Kreditering: Mathias Fossum/Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen på Flickr