Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. I dag jobber det rundt 430 personer hos oss. Her ser du hvem som gjør hva.

Riksrevisor

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er riksrevisor og Riksrevisjonens daglige leder. 

Riksrevisors hovedoppgaver:

  • Sørge for at Riksrevisjonen gjennomfører samfunnsoppdraget på best mulig måte
  • Lede Riksrevisjonens kollegium (styre)
  • Representere Riksrevisjonen utad

Les mer om riksrevisor og Riksrevisjonens ledelse.

Organisasjonen

Riksrevisjonen er organisert i syv avdelinger, som alle ledes av en ekspedisjonssjef.

Organisasjonskart.png

Revisjonsavdelingene er delt inn etter revisjonstyper og hvilke departement de reviderer.