Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsprogrammet

Riksrevisjonens kvalitetsprogram skal styrke virksomheten og sikre at den fungerer i henhold til de internasjonale standardene for kvalitet i offentlig revisjon. Gjennom dette programmet tar Riksrevisjonen et aktivt skritt mot å håndtere og korrigere identifiserte mangler, samt sikre at styring og kvalitetsoppfølging er på et høyt og riktig nivå.

En viktig komponent i kvalitetsprogrammet er å forberede organisasjonen for utvikling og implementering av en ny strategisk plan. Ved å ruste opp og forbedre interne prosesser, posisjonerer Riksrevisjonen seg for å kunne møte fremtidige utfordringer og muligheter på en effektiv måte. Programmet fungerer som en koordinerende mekanisme for å sikre at ulike tiltak og initiativer er gjennomført på en sammenhengende og koordinert måte. Dette styrker samordningen mellom ulike avdelinger og prosesser, og sørger for effektiv anvendelse av ressurser.

Flere tiltak er allerede gjennomført, og flere er under gjennomføring. På enkelte områder jobbes det med å utvikle nye, målrettede tiltak. Disse tiltakene danner et helhetlig kvalitetsprogram som tar sikte på å korrigere påviste mangler i virksomheten, og utnytte muligheter til forbedring og effektivitet. Til sammen skaper disse tiltakene et rammeverk for kontinuerlig forbedring, og understøtter en kultur for kvalitet. Tiltakene i programmet skal være fullført senest ved utgangen av 2024.