Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2023–2024) / Offentliggjort Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandører om drift. De har ikke oversikt over, eller fulgt opp, sikkerhetsarbeidet som blir gjort hos leverandørene.

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Person- og helseopplysninger i helseregistre blir ikke i tilstrekkelig grad behandlet i henhold til kravene til informasjonssikkerhet og personvern i
  helseregisterloven og personopplysningsloven.
 • Helseopplysninger blir ikke gjort tilgjengelige for forskere innen
  lovpålagte frister.

Konklusjoner

Person- og helseopplysninger i helseregistre  blir ikke i tilstrekkelig grad behandlet i henhold til kravene i helseregisterloven og  personopplysningsloven.

 • Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har ikke oversikt over sikkerhetsarbeidet som blir gjort hos
  driftsleverandørene, og de jobber ikke systematisk med risiko og tiltak.
 • Viktige informasjonssikkerhetstiltak hos driftsleverandørene er ikke implementert eller fungerer ikke etter hensikten.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet overholder ikke lovpålagte frister for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger til forskere.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Helse - og omsorgsdepartementet følger opp at virksomhetene i rollen som dataansvarlig vier større oppmerksomhet til sikkerhetstiltak som skal bli gjennomført av driftsleverandør.

Om undersøkelsen

Vi har kontrollert om person- og helseopplysninger i lovbestemte  helseregistre underlagt Helse- og omsorgsdepartementet blir behandlet i henhold til kravene til informasjonssikkerhet, personvern og tilgjengeliggjøring i helseregisterloven og personopplysningsloven.

 

Kategorier: Helse Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no