Dokument 3:9 (2018–2019)

Dokument 3:9 (2018–2019) Offentliggjort 26.03.2019 Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

En publikasjon av

Riksrevisjonen
Offentliggjort 26.03.2019