Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell, skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området de skal selges til. Vår undersøkelse viser at Utenriksdepartementet...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner. Vi fikk også tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle regionene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjonssikkerhet i Norfund

Vår undersøkelse viser at Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av NVEs tilsyn med vassdragsanlegg

NVEs tilsyn med sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg er mangelfullt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler er ikke målrettet og systematisk nok.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av angrep mot IKT-systemer i politiet

Politiet har ikke sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets styringssystem for informasjonssikkerhet og etablerte sikkerhetstiltak har flere svakheter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Oljedirektoratet

Oljedirektoratet har ikke kommet langt nok i å sikre sine IKT-systemer, og de har svakheter uvedkommende kan utnytte.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av forutsetninger for kampflyenes operative evne i overgangen til F-35

Riksrevisjonen har overlevert Stortinget en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne i overgangen fra F-16 til F-35. Dokumentet er gradert og unntatt offent...

Klikk for å lese mer.